Sinds 2016 organiseren we enkele keren per jaar het Wysiwyg Café. We laten je genieten van een drankje in de foyer van CC Vredeberg in Lier terwijl je kan genieten van live muziek volgens verschillende thema’s.
CC Vredeberg ligt in het centrum van Lier. De exacte locatie vind je op onze contactpagina.
 
10.02.19
Musical

Op 10 februari 2019 opent het Wysiwyg café opnieuw zijn deuren! Deze keer is het thema “Musical”.

Met lunchmogelijkheid na de voorstelling: frietjes met stoofvlees of vol-au-vent.

 

19.05.19
City Trip

In mei gaan we op city trip. Alle liedjes die we zingen hebben de naam van een stad of zijn op één of andere manier met een stad verbonden.

Voor de voorstelling kan u genieten van  een heerlijk ontbijtbuffet.

13.10.19
@ the movies!

Met @ the movies brengen we live filmmuziek.

Voor de voorstelling kan u genieten van  een heerlijk ontbijtbuffet.

Al het geluids- en videomateriaal op deze pagina is auteursrechtelijk beschermd en is enkel bedoeld als demo. © 2016 Wysiwyg Theaterproducties Vlaanderen v.z.w. – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.