Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we je gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven. We laten je ook weten wat we met je gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om je beter op de hoogte te houden.

We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze Privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van je kunnen verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. We leggen uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe jij inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van je gegevens door Wysiwyg Theaterproducties. We kunnen op elk moment onze Privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website www.wysiwygvzw.be. Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 16/03/2019.

Onze contactgegevens

Wysiwyg Theaterproducties vzw, Bosstraat 47, 2500 Lier, België – Tel +32 472 53 51 49 – Email wysiwygvzw@gmail.com

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze websites of contact hebt met onze verkoop- en promotiemedewerkers. Door onze website te bezoeken of contact te hebben met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geef je ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en je te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door jou aangekochte producten en diensten. Je geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door – bijvoorbeeld via formulieren op onze website, bij je bestellingen of in je e-mailverkeer met ons.

We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:

  • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen we je identificeren of contact met je opnemen. Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummers, je e-mailadressen, je deelname aan onze acties, je gebruik van onze website;
  • Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie vlot te laten verlopen, zoals je IP-adres.
  • Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met jouw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om je aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als je onze website bezoekt of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we je adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over je ontvangen, gebruiken we om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die je aangeeft.

Om je de beste service aan te bieden.

We houden je gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we je daarvan op de hoogte kunnen brengen.

Om je te informeren over onze mogelijkheden en activiteiten.

We kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over je op te maken zodat we je kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor jou interessant zijn. We gebruiken je gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor je intekent. Je zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als je hiervoor je expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is. 

Door wie worden je gegevens beheerd?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Wysiwyg Theaterproducties. Binnen Wysiwyg Theaterproducties zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van onze vereniging. We beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Hoe beveiligen we je gegevens?

We beschermen je persoonsgegevens en privacy maximaal. We gebruiken allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan wordt je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

Je hebt het recht op toegang tot je gegevens. Je kan ons vragen of we persoonsgegevens van je verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

Je recht op toegang kan je schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Wysiwyg Theaterproducties, Bosstraat 47, 2500 Lier, België of per e-mail naar wysiwygvzw@gmail.com. We hebben 30 dagen om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we je aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan je aanvraag te voldoen in handen hebben.

Om je recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we je om een bewijs van je identiteit vragen. We zullen je daarbij niet om kopie van je identiteitskaart vragen.

Je hebt ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken we je om ons elke wijziging te melden.

Geen directe communicaties?

Je hebt altijd het recht om je, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor onze communicaties. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of per post.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we tot maximaal tien jaar na het laatste operationele contact tussen ons, voor Verkeersgegevens is dat maximaal anderhalf jaar.

Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid of wil je ons contacteren om je gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. Je kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kan je ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien je niet tevreden zou zijn over onze reactie, kan je ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De contactgegevens staan op hun website.

Onze contactinformatie:

wysiwygvzw@gmail.com
Bosstraat 47, 2500 Lier, België
Tel. +32 472 53 51 49