Wysiwyg Theaterproducties

WYSIWYG CAFE

Wie zijn we?

Vanaf 2016 organiseren we enkele keren per jaar het Wysiwyg Café. We laten je genieten van een drankje in de foyer van CC Vredeberg in Lier terwijl je kan genieten van live muziek volgens verschillende thema’s.

Hiernaast kan je al kijken naar beelden van ons vorige café. Dat had als thema: 'Ik heb je Lief'.

Al het geluids- en videomateriaal op deze pagina is auteursrechtelijk beschermd en is enkel bedoeld als demo. © 2016 Wysiwyg Theaterproducties Vlaanderen v.z.w. - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

KALENDER 2018


10.02.19
Musical

Op 10 februari 2019 opent het Wysiwyg café opnieuw zijn deuren! Deze keer is het thema "Musical".

Met lunchmogelijkheid na de voorstelling: frietjes met stoofvlees of vol-au-vent

19.05.19
City Trip

Meer info volgt nog!

29.09.19
At The Movies

Meer info volgt nog!

CHECK FACEBOOK

voor meer updates rond de producties en alle informatie. Ook foto's worden hier gepost.